O Instytucie

Instytut Nowoczesnej Edukacji to niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli powołana do życia przez Fundacje Instytut Nowoczesnej Edukacji. Najważniejszy cel realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli INE to świadczenie usług edukacyjnych o najwyższej jakości, a także podejmowanie działań, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego – głównie prawa oświatowego, polityki państwowej i regionalnej, najnowszych osiągnięć nauki i techniki, ale przede wszystkim zaspakajających oczekiwania naszych klientów.

Jako placówka edukacyjna pragniemy wychodzić naprzeciw wymaganiom rynku poprzez budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami, w oparciu o profesjonalne i długofalowe świadczenie usług dostosowywanych do nowych potrzeb, a także systematyczne monitorowanie oraz podnoszenie jakości oferowanych szkoleń, kursów, warsztatów i innych form doskonalenia.

Szkolenia

Nadchodzące szkolenia

Kontakt

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.