10 Najskuteczniejszych technik uczenia się i nauczania

 

Logo-transp-dropsShad1

Profesor John Hattie z Uniwersytetu w Melbourne dokonał meta analizy ponad 500 badań naukowych nad skutecznością różnych strategii uczenia, łącznie przeprowadzonych na grupie 200 milionów uczniów. Na tej podstawie opracował listę 10 najbardziej skutecznych strategii i technik uczenia. Wszystkie one mogą być realizowane przy pomocy narzędzi cyfrowych – tabletów, komputerów, tablic interaktywnych oraz platformy edukacyjnej. Po raz pierwszy postulat indywidualizacji nauczania staje się realnie możliwy do zrealizowania.

Stworzony przez niego model przyspieszonego uczenia, który został opracowany na podstawie 30 lat doświadczeń,  to model MASTER, drugi fundament Akademii Cyfrowej Szkoły.

MASTER to akronim oznaczający sześć etapów efektywnego uczenia:

Motywację,

Aktywne przyswajanie faktów,

Szukanie znaczenia,

Teraz pamięć,

Egzaminowanie siebie,

Refleksję

POZNAJ NASZE SZKOLENIA

Akademia Cyfrowej Szkoły

Kto pyta, nie błądzi

10 najskuteczniejszych strategii uczenia się

Klik- klik i gotowy plik

TIK??? Jestem na Tak !!!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.