Komunikacja

Szkolenia umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, dla tworzenia pozytywnych relacji w pracy z uczniem i w kontaktach z jego rodzicami lub opiekunami. Oferujemy także szkolenia będące elementem integracji oraz budowania zespołu rady pedagogicznej.

POZNAJ NASZE SZKOLENIA

Komunikacja bez zgrzytów

Szlakiem żyrafy

Jak puzzle w jednej układance

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.