zabawy_fundamentalne2

 

Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może r ozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. D latego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.

Chcąc przybliżyć Państwu Program Zabaw Fundamentalnych, jak i pozwolić by to Państwo mieli możliwość czynnego uczestnictwa i przetestowania programu, Instytut Nowoczesnej Edu kacji pod kierownictwem Fundacji „Instytut Nowoczesnej Edukacji” zapraszają na szkolenie.

tekst

 

Poznaj Nasze szkolenia

Szkolenie podstawowe

Szkolenie zaawansowane

Wykład informacyjny

Trening

Lekcja pokazowa

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.